Shërbimet

Dekorim për hapësira të brëndshme
Shërbimi i dizajnit të brendshëm përfshin projektimin dhe studimin e hapësirën tuaj, hulumtimin e tregut dhe përzgjedhjen e materialeve, si dhe mbikëqyrjen e punës, qoftë hapësirës profesionale ose të brendshëm, shtëpiake. Duke patur parasysh vija të pastra gjatë projektimit dhe përdorimin e materialeve dhe ngjyrave të përshtatura, qëllimi jonë është që të sigurojë rinovimin e ajrit në hapësirën juaj duke i dhënë një karakter dhe një funksionalitet.

Rinovim
Zyra jonë, Interior Design, ju garanton rinovimin të plotë apo edhe të pjesshëm të shtëpisë tuaj ose vendin e punës tuaj. Prej studimit- projektimt deri edhe në përfundimin e ndërtimit, ne do jemi nga ana juaj pranë jush duke këshilluar dhe duke realizuar mbikëqyrjen e procedurave, kështu që të krijojmë rezultatin më të mirë. Qëllimi ynë është që të paraqesim propozime të zgjuara ndaj jush, dhe të dorëuojmë ofertat më të mira mbi organizimin, funksionalitetin dhe autonominë brënda zonës tuaj.

Konstruksione të reja

Zyra jonë, Interior Design, në bashkëpunim me bashkëpunëtorët të përhershëm (Inzhinjer Civil, Arkitektë dhe Inxhinierët Mekanikë) mund të ndërmarrë çdo projekt në tërësi. Që nga planifikimin për lëshimin e lejes së ndërtimit, të studimit për zbatimin teknik, deri në realizimin e tij. Këto projekte mund të përfshijnë shtëpira, hotele, zyra, ekspozita, dyqane, restorante e më shumë.

Strukturat që ne prodhojmë janë karakterizuar prej funksionalitet edhe prej përdorim materialesh i kualitetit të lartë, me një estetikë patëmetë. Është e rëndësishme për ne është të ofrojmë klientit hapësirën dhe mjedisin që kishte ëndërruar në përputhje me nevojat dhe kërkesat e tij.

Dekorimi i brendshëm kryhet në tre faza, Studimi – Projektimi– Mbikëqyrja


Studim

 Procesi i studimit përfshin kërkimin mbi materialet, sa kushtojnë ata edhe cfarë veçori të tjera ka projekti. Përfundimi i kësaj faze na çon në fazën e planifikimit, që krijohet pamja e parë mbi projektin. Faktor i rëndësishëm në këtë fazë është që të kuptohen saktë nevojat e klientit e të gjeten zgjidhje optimale edhe njëkohësisth për të asgjësuar mundësitë për gabimet giatë konstruktimit ose nëpër modifikimet e ndryshime.

Projektim

 Këtu përfshihen të gjitha punësimet e projektimit dhe analizës së hapësirave dhe të objekteve. Planet e ndërtimit, diagramet për instalimet elektrike, vizatimet për tavanet dhe mobiljet janë disa nga llojet e projekteve që janë krijuar në këtë fazë. Gjithashtu, e rëndësishme është që të referohemi në fazën e fundit të dizajnit, që krijohet dhe modeli tri-dimensional (3D) fotorealistik ku klienti formon pamjen e plotë të projektit.

Mbikqyrje

 Mbikëqyrja fillon prej procesit të ndërtimit dhe përfshin udhëheqjen të ekipeve derei në përfundimin e projektit. Punësimet kryhen në përputhje me kohën, koston dhe materialet të identifikuara që prej studimit. Që nga fillimi e deri në fund, me qëndrueshmëri dhe përgjegjësi, që të mbajmë gjithmonë buxhetin e ndërtimit dhe kohët e dorëzimit të pandryshuar.


Analitikisht


Parimi ynë themelor gjatë realizimit i një projekti është analiza e nevojave të klientit dhe arritja e funksionalitetit maksimal dhe estetikës.

Marrim përsipër studime të dekoratës- rinovimit të brendshëm, si dhe ndërtimin, mbikëqyrjen ose të banesave ose të hapësirave profesionale. Kriteri ynë kryesor nëpër projektet është krijimi i vijave të pastra dhe përdorimi i materialeve të duhura, të ngjyrave dhe të mobiljeve që do të japin ajrin e rifreskimit, duke krijuar kështu një tërësi tematike të plotë.

  • Vizita e parë
  • Studimi paraprak
  • Studimi përfundimtar
  • Projektimi
  • Përcaktim kosto- fazat e ndërtimit
  • Fotorealizmi
  • Konstruksion

Kryhet një autopsi të hapësirës dhe matjet të plota. Diskutimet e para synojnë për të kuptuar nevojat e klientit dhe specifikat e veçanta të hapësirës.

Krijohen projektet e para, ku paraqitet koncepti i arkitekturës. Më tej, pas hulumtimit të tregut, paraqiten materialet dhe stilet e ndryshme. Kombinimi i të dy këtyreve parametrave na tregon edhe një buxhet fillestar të projektit.

Pas diskutimeve arrijmë në fazën përfundimtare të finalizimit të studimit dhe kufizohemi në materialet që do të përdoren.

Në këtë fazë realizohet planifikimi i projektit. Në varësi me rastin, krijohen skica, të cilat do jenë “udhërrëfyes” për ekipet teknike. Projekte të tilla për elektriket, ndriçimin, tavanet e rrëmë, mobiljet, mbulime etj.

Duke krijuar edhe skicat përfundimtare, bëhet pastaj analiza përfundimtare mbi shpenzimet, përcaktohet akoma afati kohor për ekzekutimin e projektit.

Zyra teknike ‘Interior Design’ mundëson projektimin e modeleve fotorealistike tri-dimensionale (3D). Dizajni i plotë fotorealistik, përveç depiktimit me rezolucion të lartë të hapësirës, na tregon sjelljen e ngjyrave, kontrastin e ndriçimit, si dhe endjen dhe gjeometrinë (p.sh., formën) e objekteve në hapësirë.

Ne marrim përsipër dhe koordinojë të gjitha ekipet tekinke të nevojshme për të përfunduar projektin, me mbikqyrje të vazhdueshëm dhe në përputhje me afatet të përcaktuara. Ekipet të ‘Interior Design’ mund të kryejnë çdo lloj punë me qëndrueshmëri dhe besueshmëri.

Ne japim zgjidhje në probleme potenciale të një dizajni të dobët ose ndërtimit jo funksional dhe për të krijuar një hapësirë të përshtatshëm dhe të bukur për çdo klient individualisht.


Dëshmi

Moi Cafe

Shop Furniture


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!